Privacy en disclaimer

Privacy en disclaimer van Hotel Restaurant Piccard v.o.f.

Deze pagina is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Indien u vragen heeft kun u altijd contact opnemen met info@piccard.nl

Privacybeleid van Hotel Restaurant Piccard

Hotel Restaurant Piccard acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking
houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) dan wel de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
  Dat doen wij via deze privacy verklaring;
 • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn
  voor legitieme doeleinden;
 • U eerst om toestemming vragen om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw
  toestemming is vereist;
 • Passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om uw
  persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht
  persoonsgegevens verwerken;
 • Hhet recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te
  corrigeren of te verwijderen.

Verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens

Piccard verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om uw (online) reservering te voltooien en te verwerken
 • Klantenservice
 • Gastenbeoordeling
 • Marketingdoeleinden
 • Overige communicatie

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens en telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Creditkaartgegevens (type kaart, kaartnummer, naam kaarthouder, vervaldatum en
  beveiligingscode)
 • Informatie over het verblijf, inclusief;
  • Datum van aankomst en vertrek
  • Speciale verzoeken
  • Opmerkingen over uw servicevoorkeuren, inclusief kamervoorkeuren, faciliteiten en andere
   gebruikte diensten.
  • dieetwensen, allergieën en eventuele andere lichamelijke beperkingen die van belang zijn i.v.m. bijvoorbeeld een eventuele evacuatie.
 • Informatie die u verstrekt met betrekking tot uw voorkeuren voor marketing of in het kader van uw
  deelname aan enquêtes of promoties.

Deze gegevens worden op basis van een gerechtvaardigd belang door ons verwerkt.
Uw toestemming voor genoemde persoonsgegevensverwerkingen kunt u te allen tijde weer
intrekken. Zodra u deze toestemming intrekt, zullen wij deze persoonsgegevens niet meer
verwerken. De intrekking van uw toestemming doet echter niets af aan de rechtmatigheid van de
verwerking van deze persoonsgegevens voorafgaand aan deze intrekking.
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het behalen van de
voornoemde doeleinden, tenzij er een wettelijk langere bewaartermijn geldt. Zodra deze
doeleinden worden behaald, dan wel de wettelijke bewaartermijn verstreken is, dan worden uw
persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd.

Contactformulier

Als u het contactformulier op de website invult, u zich aan meldt voor onze nieuwsbrief of ons een
e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van
het formulier of de inhoud van het e-mail bericht nodig is voor de volledige beantwoording en
afhandeling daarvan.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter
niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn
bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via info@piccard.nl., dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Delen met anderen

Hotel Restaurant Piccard verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting.
In sommige gevallen moeten wij derden inschakelen om ons te ondersteunen bij het uitvoeren van
bepaalde werkzaamheden. Als deze derden toegang tot uw persoonsgegevens krijgen dan is dit
alleen met partijen die zorgvuldig en in overeenstemming met de Wbp dan wel de AVG met uw
persoonsgegevens omgaan.
Hotel Restaurant Piccard blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Piccard gebruikt alleen functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen
op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om bij ons een verzoek in te dienen om in te zien welke persoonsgegevens er van
u door ons worden verwerkt. Ook heeft u het recht om een verzoek in te dienen tot het wijzigen of
verwijderen van uw persoonsgegevens uit ons systeem. Wanneer u meent dat de
persoonsgegevens die door ons worden verwerkt niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u bezwaar
maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens
aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren, te verwijderen dan wel een verzoek indienen om de
persoonsgegevensverwerking te beperken. Als u ervoor kiest om bepaalde gegevens niet te
verstrekken, kan dat invloed hebben op uw transacties met ons.
Wij zullen dergelijke verzoeken zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken inwilligen of gemotiveerd
toelichten waarom uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd.

U kunt dit verzoek aan ons sturen per e-mail aan info@piccard.nl of per post:
Hotel Restaurant Piccard
Badhuisstraat 178
4382 AR Vlissingen

social_facebook social_twitter