Cookie verklaring

Wij willen u als Hotel Restaurant Piccard graag informeren hoe wij omgaan met cookies.
Hieronder kunt u lezen van welke cookies wij gebruik maken en welke voordelen dit u biedt.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die bij uw bezoek op de website worden meegestuurd aan de browser
(bijvoorbeeld Internet Explorer of Safari) op het door u gebruikte randapparaat.
Het randapparaat kan uw computer, laptop, tablet en/of smartphone zijn.
De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website weer meesturen, zodat u als gast
steeds makkelijk gebruik kunt maken van de website. In uw internetbrowser kunt u altijd cookies wijzigen,
accepteren of verwijderen. Hoe u dit kunt instellen kunt u terugvinden via de ‘Help’ functie in uw browser.
Overigens kunnen de cookies die toegevoegd worden in de browser op het door u gebruikte
randapparatuur of de bestanden die opgeslagen staan op het door u gebruikte apparaat niet beschadigen.

Wij gebruiken de volgende cookies

Analytische cookies
Websites gebruiken analytische cookies om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen zij beter inzicht in het functioneren van de website. Analytische cookies hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn nodig om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld
bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Technische uitleg van de hiertoe gebruikte cookies

Hotel Restaurant Piccard wilt u erop wijzen dat als u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld,
de kans bestaat dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt
maken. In ieder geval zult u dan op elke pagina de cookie informatiebalk te zien krijgen aangezien onze
websites dan niet (in een cookie) kunnen opslaan dat u de website al eerder hebt bezocht en mogelijk zelfs
al een keuze hebt gemaakt tussen wel/niet accepteren van cookies.

Kinderen jonger dan 16 jaar

Nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouders om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken.
Laat ze dit privacy- en cookiebeleid lezen.

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

De mogelijkheid bestaat dat de door middel van een cookie verzamelde of anderszins uitgelezen informatie,
persoonsgegevens bevat. Indien dit het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens tevens het
Privacy verklaring van Hotel Restaurant Piccard van toepassing.
Hotel Restaurant Piccard behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy
verklaring. Eventuele wijzigingen zullen via de website kenbaar worden gemaakt.

Cookies verwijderen of uitschakelen

Mocht u nog vragen hebben over dit Cookie Statement, dan kunt u deze vragen stellen aan Hotel
Restaurant door een mail te sturen naar info@piccard.nl.
Aanvullende informatie over het gebruik van cookies kunt u vinden op de website van
de Consumentenbond.

Wanneer u cookies verwijdert, kan het zijn dat sommige gedeelten van de website niet goed gebruikt
kunnen worden, dat uw voorkeuren niet onthouden worden en kan het zijn dat u minder relevante
advertenties te zien krijgt.

Als u meerdere computers hebt en/of van meerdere browsers gebruik maakt, moet u de cookies per
computer en/of browser apart uitschakelen.

Vlissingen, 14-05-2018

social_facebook social_twitter